temadagar.se logotype

Arbetsterapins dag

Syftet med Arbetsterapins dag är att ha en dag där arbetsterapeuter samlas och enas om sin profession. Man kan fråga sig varför det finns en dag för arbetsterapeuter, svaret är egentligen ganska självklart. Det är en dag då arbetsterapeuter ska sprida kunskapen kring arbetsterapi och arbetsterapeuter. Något som i sin tur kan leda till fler anställningar och att arbetsterapeuter blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Arbetsterapeuter ska vara anställningsbara och få en bra lön för det arbete de gör.

När är Arbetsterapins dag 2021?

Arbetsterapins dag är alltid den 27 oktober.

Hur många dagar är det kvar till Arbetsterapins dag?

Det är 244 dagar kvar till Arbetsterapins dag.


Köp kalender med temadagar - För dig som vill kunna få alla våra temadagar direkt i din telefon eller dator.

Taggar:

27 Oktober
Arbetsterapins dag