temadagar.se logotype

Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna…

När är Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna… 2021?

Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna… är alltid den 24 mars.

Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna… är en FN-dag.

Hur många dagar är det kvar till Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna…?

Det är 24 dagar kvar till Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna….


Köp kalender med temadagar - För dig som vill kunna få alla våra temadagar direkt i din telefon eller dator.

Taggar:

24 mars
Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna...