temadagar.se logotype

Internationella mansdagen

Den Internationella Mansdagen infaller den 19 november varje år för att bland annat uppmärksamma pojkars och mäns hälsa men även deras bidrag till samhället samt för att öka jämställdheten mellan könen. En annan del i firandet av Mansdagen är att uppmärksamma vanliga män som manliga förebilder.

Det har varit mycket uppståndelse kring om dagen bör existera eller inte och om den ger någon form av värde jämfört med Internationella Kvinnodagen.

När är Internationella mansdagen 2021?

Internationella mansdagen är alltid den 19 november.

Internationella mansdagen är instiftad av Jerome Teelucksingh.

Hur många dagar är det kvar till Internationella mansdagen?

Det är 257 dagar kvar till Internationella mansdagen.Köp kalender med temadagar - För dig som vill kunna få alla våra temadagar direkt i din telefon eller dator.

Taggar:

19 November
Internationella mansdagen
Jerome Teelucksingh