temadagar.se logotype

Röda dagar

Röda dagar 2020

Röda dagar och helgdagar 2020 är svenska dagar som ses som arbetsfria dagar även om en del yrkesgrupper behöver arbeta, de som arbetar dessa dagar ska ha rätt till övertidskompensation. De flesta dagar är i knutna till kristna högtider eller andra traditioner som är djupt rotade i Sverige.

Januari
1 - Nyårsdagen
6 - Trettondagen

April
10 - Långfredagen
12 - Påskdagen
13 - Annandag påsk

Maj
1 - Första maj
21 - Kristi himmelsfärdsdag
31 - Pingstdagen

Juni
6 - Sveriges nationaldag
20 - Midsommardagen

Oktober
31 - Alla helgons dag

December
25 - Juldagen
26 - Annandag jul

Röda dagar 2021

Januari
1 - Nyårsdagen
6 - Trettondagen

April
2 - Långfredagen
4 - Påskdagen
5 - Annandag påsk

Maj
1 - Första maj
13 - Kristi himmelsfärdsdag
23 - Pingstdagen

Juni
6 - Sveriges nationaldag
26 - Midsommardagen

November
1 - Alla helgons dag

December
25 - Juldagen
26 - Annandag jul