temadagar.se logotype

Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka

När är Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 2021?

Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka är alltid den 17 juni.

Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka är en FN-dag.

Hur många dagar är det kvar till Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka?

Det är 105 dagar kvar till Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka.


Köp kalender med temadagar - För dig som vill kunna få alla våra temadagar direkt i din telefon eller dator.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

17 juni
Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka